Personas datu aizsardzības speciālistu E-apmācība*


INFORMĀCIJA TIEK AKTUALIZĒTA.

 

Apmācību organizators: SIA "Dialogs AB" (Datu valsts inspekcijas (DVI) apstiprināts komersants, kurš ir tiesīgs organizēt Personas datu aizsardzības speciālistu apmācību). 

Programmas apguves metodiskie materiāli sagatavoti sadarbojoties ar biedrību „Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija”!

Apmācību sākums: sk. kursu kalendārs

 

*Apmācību forma: kombinētā (e+ klātienes konsultācijas)


Arnis Puksts


Izglītība

Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu bakalaura un maģistra grāds vadībzinātnē, ar specializāciju informācijas sistēmu analīzē.  Biznesa augstskola „Turība”, profesionālais bakalaura grāds jurisprudencē, kvalifikācija – juriskonsults. Kopš 2009.gada iegūts personas datu aizsardzības speciālista sertifikāts, kvalifikācijas celšanai regulāri apmeklēti dažādi vietēji un starptautiski informācijas drošībai veltīti kursi un konferences, piemēram, 2016.gada starptautiskā konference IBM InterConnect 2016.

 

Darba pieredze 

Vairāk kā 10 gadus informācijas sistēmu uzturēšanas, jo īpaši datu bāzu administrēšanas pieredze un vairāk nekā 7 gadus informācijas drošības pārvaldnieka un sertificēta personas datu aizsardzības speciālista pieredze gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Ir arī vairāku gadu akadēmiskā pasniedzēja (lektora) pieredze augstākās izglītības programmās par informācijas tehnoloģijas un informācijas drošības tēmām.

 

2011.gadā izveidotās biedrības LATVIJAS SERTIFICĒTO PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA dibinātājs un valdes līdzpriekšsēdētājs. Asociācija 2016.gada 11.jūlijā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Datu valsts inspekciju par sabiedrības izglītošanu personas datu aizsardzībā un kopīgu darbu normatīvās bāzes sakārtošanai, kā arī, kopš 2014.gada, sadarbībā ar nozares profesionāļiem un atbalstītājiem rīko konferenci Digitālā ēra, kur pulcē aizvien lielāku dalībnieku skaitu. Pēdējā laikā vada SIA Intelligent Agency un sniedz fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumus, kā arī informācijas drošības konsultācijas. Bez tam, kopš 2011.gada apmāca fizisko personu datu aizsardzības speciālistu kandidātus atbilstoši normatīvo aktu prasībām par obligāto apmācību un citas mērķa grupas fizisko personu datu aizsardzībā un informācijas drošībā.


Pieteikties

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.