E-"Dialogs AB" studijucentrs.lv Elektroniskie-kursi


Nodrošinām kvalitāti, balstāmies uz pieredzi, sasniedzam rezultātu: lieliskas atsauksmes, t.sk., nokārtoti kvalifikācijas eksāmeni.

 

Kas ir e-studijas. E-studijas ir izglītošanās veids, kas balstās uz izglītojamo un pasniedzēju saziņu ar datora un Interneta palīdzību.

 

Izglītības pakalpojumu nodrošināšanai pasaulē aktīvi tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas. Modernizētu apmācību nodrošināšanas progresīvākā metode ir e-studiju formā. 

E-studiju procesa centrā ir izglītojamo patstāvīgas studijas pasniedzēja vadībā un uzraudzībā, izmantojot Failiem.lv, Zoom.us platformas tiešsaistei, mūsu "E-studiju centrs", Gdisks, e-vide.dialogs-ab.lv u.tml. resursos pieejamos mācību materiālus (video, audio, prezentācijas, testi, uzdevumi u.tml.) un citus saziņas līdzekļus. Izglītojamajam ir iespēta studēt viņam izdevīgā laikā un ērtā vietā. 

Apmācības e-vidē organizētas tādā veidā, lai iespējas sekmīgi mācīties ir pat datora lietotājam – iesācējam. 

Lai nodrošinātu programmu kvalitatīvu apguvi, ir kursi, kuriem apmācības tiek organizētas pēc konkrēta kalendārā grafika, kā arī ar nodarbībām- konsultācijām klātienē vai caur Zoom, Webex platformām. 

 

 ***

 

Piedāvājam attālinātas apmācības dažādos kursos: angļu valoda, vācu valoda, latviešu valoda, mārketings, projektu vadība, mazā biznesa organizēšana, klientu apkalpošana, loģistika, komercdarbības pamati u.c. Zvani 27766277, 67432343, raksti (kontaktforma), Messenger, Skype: dialogsab, info@dialogs-ab.lv

 

***

 

Apmācību procesā galvenais ir rezultāts un Jūs to sasniegsiet! Daudz svarīgāk ir tas, ko izglītojamais ir iemācījies, kādas zināšanas ieguvis, nevis tas, kur viņš ir atradies apmācību laikā. Apmācību process ir organizēts maksimāli pieejami, saprotami un interaktīvi. Iesaistoties e-studijucentrs apmācību procesā, nav pamata raizēties, ka kaut kas būs nesaprotams. Jūs vienmēr varat uzdot jautājumus un saņemt detalizētas un saprotamas atbildes, jo tiek nodrošināta attiecīga atgriezeniskā saite.

 

Investē ZINĀŠANĀS un tas atmaksāsies!

 

eDialogs AB studiju centrs

 DIALOGS AB MĀCĪBU CENTRS

t. 67432343, 27030327

Messenger

info@dialogs-ab.lv

 www.dialogs-ab.lv

 

***