atsauksmes par dialogs ab mācību centra kursiem


***E-KURSI***

*Moderni tālmācības kursi /Andris.Viesnīcu biznesa pārstāvis/

*Kursos patika videolekcijas + klātienes nodarbības /Raitis. Advokātu birojs/

*Kompetenti pasniedzēji, ērta atrašanās vieta un piemēroti laiki klātienes nodarbībām /Liene. Juridisko pakalpojumu birojs/

*Papildināju zināšanas tiešo darba uzdevumu pildīšanai /Inese. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs/ 

*Pašmācību kursu saturs ļoti palīdzēja sagatavoties pārbaudījumam Datu valsts inspekcijā /Jogita. Juridiskie pakalpojumi/ 

*Iegūtas zināšanas tālākai izaugsmei datu aizsardzības jomā /Parādu piedziņas firmas pārstāvis/

*Ļoti patika slaidu visaptverošā informācija /Jurists/

*Kvalitatīvi izstrādāts lekciju videomateriāls, kas dod iespēju uztvert un izprast daudzveidīgu informāciju /Apdrošinātājs/

*Noderīgi, praktiski piemēri /Ralfs. Finanšu tirgus pārstāvis/

*Atjaunojās vēlme turpināt tālākizglītību /Zane. Privātpersona/

 

***CITI KURSI***

*Gūta ļoti svarīga informācija par personu datu aizsardzību, izpratne par datu apstrādes principiem, par datu izsniegšanu trešajām pusēm, par atbildības apmēriem par datu izpaušanu. Viss kursa materiāls tiks pielietots profesionālajā darbā un ikdienas situācijās. Ļoti noderīga infomācija, kas arī tika pasniegta vieglā, saprotamā formā ar attiecīgiem piemēriem gan no sadzīves, gan tiesu prakses /Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvji/

*Iegūtās angļu valodas zināšanas noderēs komunicējot ar ārvalstu partneriem, orientēties ārzemēs, uzdrošināties publiski lietot svešvalodu /IeVP darbinieki/

*Emocionālās inteliģences seminārā apguvām metodes, kā sevi emocionāli sakārtot, kā būt emocionāli inteliģentai komunicējot ar klientiem un kolēģiem. Semināra gaisotne viegla un pozitīvi uzlādējoša /"Latvijas valsts meži"/

*Pēc semināra "Efektīva klientu apkalpošana pa tālruni" apmeklējuma uzlabosies mūsu darbs uzņēmumā – ieguvums darba devējam. Paplašināts personības skatījums uz saskarsmes jautājumiem, apgūtas un pilnveidotas metodes kā runāt ar dažāda tipa klientiem pa tālruni, kā efektīvi vadīt sarunu, lai neveidotos konfliktsituācijas un galarezultātā būtu apmierinātas abas puses /"Latvijas Gāze" avārijas dienesta darbinieki/

*Atsvaidzināta informācija par saskarsmes mākslas teorētisko pusi, gūti praktiski padomi kā rīkoties dažādās situācijās, kā novērst konfliktsituāciju veidošanos. Apgūtas prasmes kā komunicēt ar nelabvēlīgiem klientiem, kādu distanci ieturēt saskarsmē ar klientiem /Valsts Darba inspekcijas darbinieki/

*Efektīvi, kvalitatīvi noorganizēti un novadīti kursi /Reklāmas grupa VIKINGS/ 

*Apguvām Marketinga stratēģijas un pārdotprasmes pamatus. Paldies! /Business Friends komanda/

*Sadarbība ar mācību centru ir visai pozitīva; nostiprinājām praktisko pieredzi un ieguvām jaunas zināšanas par klientu apkalpošanu /VIRIS vadītājs/

*Ieguvām jaunas un nostiprinājām esošās zināšanas krievu valodā, lai efektīvi izmantotu tās savā profesionālajā darbībā. Paldies pasniedzējai par individuālo pieeju katrai no mums! /Čili Picas viesmīles/

*Veiktas 238 filiāles klientu apmācības Projektu vadības, angļu valodas, praktiskā mārketinga, valsts valodas, datorzinību un citās programmās; apmācības ir labi un kvalitatīvi organizētas, par pasniedzējiem strādā pieredzējuši pedagogi /Nodarbinātības valsts aģentūra/

*Ieguvu ne tikai jaunas zināšanas, bet arī labas idejas nākotnei /Anita/

*Intensīvajos kursos apgūtās vācu valodas zināšanas palīdzēja atrast darbu Vācijā. Pat ļoti palīdzēja! /Andra/

***