SIA „Dialogs AB”

 

Reģ. Nr. 40003372060 (komersants)

SIA “Dialogs AB” Mācību centrs

Reģ. Nr. 4360800464 (izglītības iestāde)

Centrālā biroja (pasta) adrese: Akadēmijas laukums 1-1, Rīga, LV-1050

 

Kontaktinformācija:

Tālr.: 67432343

Mob. tālr. 28343388 (LMT), 27030327 (Tele2), 27766277 (Bite)

E-pasts:info@dialogs-ab.lv

URL: www.dialogs-ab.lv

Messenger

 

Bankas rekvizīti:

AS "Swedbank", HABALV22

konts: LV51HABA0551029517654

AS "SEB banka", UNLALV2X

konts: LV65UNLA0050018365370