eApmācības attālināti SIA "Dialogs AB" Mācību centrāKursi, semināri

Cena

Angļu valodas kursi. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Angļu valodas kursi. Angļu valoda (bez priekšzināšanām)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка). Государственный язык в соответствии с низшим уровнем (I категория) владения государственным языком

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка). Государственный язык в соответствии со средним уровнем (II категория) владения государственным языком

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Vācu valodas kursi. Vācu valoda (bez priekšzināšanām)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Datorkursi. Datorzinības (bez priekšzināšanām)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка). Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Datorkursi. Datorzinības (bez priekšzināšanām)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Angļu valodas kursi. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка). Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка). Государственный язык в соответствии с высшим уровнем (III категория) владения государственным языком

бесплатно (с купоном* для безработных) или 360EUR или бартер

Angļu valodas kursi. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Angļu valodas kursi. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Datorkursi. Datorzinības (ar priekšzināšanām)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Praktiskais mārketings (pilnveide)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 400EUR vai barters

Norvēģu valodas kursi. Norvēģu valoda (bez priekšzināšanām)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка). Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка). Государственный язык в соответствии с низшим уровнем (I категория) владения государственным языком

бесплатно (с купоном* для безработных) или 360EUR или бартер

Angļu valodas kursi. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Krievu valodas kursi. Krievu valoda (bez priekšzināšanām)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Krievu valodas kursi. Krievu valoda (ar priekšzināšanām)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Klientu apkalpošanas operators (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai EUR 600.00 vai barters

Loģistikas darbinieks (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 1220EUR vai barters

Franču valodas kursi. Franču valoda (bez priekšzināšanām)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Datorkursi. Datorzinības (ar priekšzināšanām)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Angļu valodas kursi. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Vācu valodas kursi. Vācu valoda (ar priekšzināšanām)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Projektu vadības kursi. Projektu vadība (pilnveide)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 400EUR vai barters

Mazā biznesa organizēšana (pilnveide)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 400EUR vai barters

WEB risinājumu izstrāde (veido MĀJAS LAPU pats)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Personas datu aizsardzības speciālistu apmācība. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA (bez priekšzināšanām)

240EUR

KOMERCDARBĪBAS pamati (mazā biznesa organizācija, komercdarbības uzsākšana)

360EUR

Angļu valodas kursi. Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)

bezmaksas (ar apmācību kuponu* bezdarbniekiem) vai 360EUR vai barters

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка) A1 (pamata līmenis)

250EUR

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка) A2 (pamata līmenis)

250EUR

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка) B1 (vidējais līmenis)

250EUR

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка) B2 (vidējais līmenis)

250EUR

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка) C2 (augstākais līmenis)

250EUR

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка). Sagatavošana naturalizācijas pārbaudījumam

100EUR

Latviešu valodas kursi (курсы латышского языка). Подготовка к экзамену на прохождение натурализации (гражданство)

100EUR

Angļu valodas kursi. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)

360EUR

Angļu valodas kursi. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)

360EUR

Angļu valodas kursi. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)

360EUR

Angļu valodas kursi. Angļu valoda (bez priekšzināšanām)

360EUR

 

*Detalizēta informācija par NVA kupona saņemšanas nosacījumiem un kārtību ir pieejama NVA mājas lapā www.nva.gov.lv